НачалоРодино
714. Родино
1. Кат преминем ний оттатък
На желаната земя
Где животът е безкраен
Вечна пролет и цветя.
    Там във слава ний ще видим
    Дома наш на небеса,
    Ще престанат плач и сълзи
    Болки, смърт и нищета.
        Родино, славна земя
        Скоро ще съм горе аз
        С златна арфа там ще свиря
        Пред Исуса моят Спас.
        Искаш ли и ти да си там
        О, ела, о, ела (при Господа!)
||


2. Туй, което тук мечтаем
Там ще да ни се даде
Радост, щастие, блаженство
Има горе на небе.
    Бог ще облече във слава
    Наште смъртни телеса,
    Като слънце ний ще грейнем
    Пред престола на Отца.
        Родино, славна и пр . . .

3. Там не ще да има вече
Грях, омраза, плач, сълзи
Само в песни и хвален’я
Ще минават наште дни.
    Братко мой, стани, стресни се
    Скоро идва славний ден,
    Бог те кани, приготви се
    За да си и ти спасен.
        Родино, славна и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти