НачалоНито видяло е око
518. Нито видяло е око
1. Нито видяло е око,
Ни чули са уши,
Що има Бог приготвено
||

За людете Свои
||
.

2. Добрият Дух на Господа
Небе открива нам,
И на преславна светлина
||

Зари ни водят там.
||


3. Пречиста е оназ страна,
Все е покой и мир,
Не могат блудните сърца
||

Да вкусят онзи пир.
||


4. Свети врата и вереи
Изключват грях и срам,
Само очистени души
||

Ще влязат в горний храм.
||
1 Коринтяни 2:9
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти