НачалоНито видяло е око
518. Нито видяло е око
Пес. стр. 19
1. Нито видяло е око,
Ни чули са уши,
Що има Бог приготвено
За людете Свои.

2. Добрият Дух на Господа
Небе открива нам,
И на преславна светлина
Зари ни водят там.

3. Пречиста е оназ страна,
Все е покой и мир,
Не могат блудните сърца
Да вкусят онзи пир.

4. Свети врата и вереи
Изключват грях и срам,
Само очистени души
Ще влязат в горний храм.
1 Коринтяни 2:9
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти