НачалоВ сърца где Божий Дух цари
497. В сърца где Божий Дух цари
1. В сърца где Божий Дух цари
Е щаст’е и любов! -
Едно са ближни и врази
Под Божия покров.
    О, таз любов, Христе, прати
    И с нея нас Ти озари!
    Излей я в нашите сърца
    Чрез Духа пратен от Отца!

2. Където таз любов цари,
Мир има - не вражда.
Щом бурята Христос смири,
Настъпва тишина!
    О, таз любов и пр.

3. Ей, гдето таз любов цари,
В семейство или род,
Там Бог живота Сам реди:
Блажен е тоз народ!
    О, таз любов и пр.
Римляни 5:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти