НачалоО Спасе, с тежки грехове
107. О Спасе, с тежки грехове
1. О, Спасе, с тежки грехове
Ти претоварен бе,
Най-люти мъки претърпя,
Своята кръв проля.
    О, чудно! Тази Кръв ми е
    Живот, спасение.
2. Със смърт и клетва пълна бе
Наляна чашата;
За мен на кръст я Ти пое;
Любов все погълна;
    Наместо клетва дял ми е
    Благословение.

3. Йеова Своя меч дигна
Мен зле да порази;
Уви! Върх Тебе той падна,
За мен Ти претърпе.
    Твоята кръв и сълзи ме
    От ад избавиха.

4. За мене, Спасе, Ти умре;
Аз с Тебе се сразпях;
Ти възкръсна; аз връзките
На ад чрез Теб скъсах:
    Турих с победа под нозе
    Смърт, Сатана и грях.

5. Живей Ти в мене, о, Христе,
С Отца и Дух Светий;
Палат да Ти е туй сърце,
И храм телото ми.
    Теб с пълно задоволствие
    Ще служа винаги.
2 Коринтяни 5:21
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор