НачалоО, светлина на зората Сионска
349. О, светлина на зората Сионска
1. О, светлина на зората Сионска!
Радост на тез, що седят в тъмнина:
Викът млъкна веч на скръб и жалене, -
Славно Сионското царство начна!

2. Ето, в пустиня цветя ще поникват:
Извори бликат в безводни места:
От планината ехти глас на радост:
Сухо поле на морава стана!

3. Слушай сега, от страни най-далечни
Песни се чуват и Богу хвали:
Всяко оръд’е за клане изчезна:
Мир ще владее по всите земи!
Исая 35:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор