НачалоСамо кръвта на Исуса
87. Само кръвта на Исуса
1. Греха мой, що мож изми?
Само кръвта на Исуса!
Мен що може изцели?
Само кръвта на Исуса!
    О, скъпа Кръв що мен
    Прави от сняг по-бял;
    Друг извор аз не знам,
    Само кръвта на Исуса!

2. Туй едно очистя мен, -
Само кръвта на Исуса!
Бивам също опростен,
Само в кръвта на Исуса.
    О, скъпа Кръв и пр.

3. Що спасене мож’ купи?
Само кръвта на Исуса!
Не мойте дела добри, -
Само кръвта на Исуса!
    О, скъпа Кръв и пр.

4. Мир и радост съм открил,
Само в кръвта на Исуса!
Правда ми е Бог дарил,
Само в кръвта на Исуса!
    О, скъпа Кръв и пр.

5. Как ще мога победя?
Само с кръвта на Исуса!
Как ще стигна у дома?
Само с кръвта на Исуса!
    О, скъпа Кръв и пр.

6. Слава, слава пея аз,
Сал за таз кръв на Исуса!
И блажен съм всеки час,
Сал чрез таз кръв на Исуса!
    О, скъпа кръв и пр.
1 Йоаново 1:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти