НачалоРадостно запейте горе в небеса
488. Радостно запейте горе в небеса
1. Радостно запейте горе в небеса, -
Блудний син се върна у дома!
С Бога примирен е, радва се сега
В нежните обят’я на Отца!
    Слава, слава пейте в небеса!
    Възкликнете вси от таз земя,
    Не ще млъкнат пленниците на греха,
    Що изкупени са от Христа!

2. Радостно запейте горе в небеса -
Дойде заблудилата овца!
Скитникът отчаян, мъртъв във греха,
Със любов приет е у дома!
    Слава, слава и пр.

3. Радостно запейте горе в небеса,
Със възторг възхваляйте Христа!
Нека пламне огън в дремещи сърца -
И хвала да пълни вси уста!
    Слава, слава и пр.
Лука 15:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти