НачалоВятър вее
642. Вятър вее
1. Вятър вее и бурята бучи
От небето Бог нежно мило бди,
Знае всяка мисъл и тъга
Само Него ще следвам за ръка.
    Вятър вее и бучи
    (Нека вятър вее нека да бучи) - алт
    Гледам от небето слънчеви лъчи.
    В миг е краят на света
    (В миг ще дойде краят на земната борба)
    И ще съм с Исуса за през вечността. алт

2. Един поглед отправих към греха
И веднага от кръста чух Гласа :
"Беден грешник, Той за теб умре"
Радост влезна във моето сърце.
    Вятър вее . . .

3. И побързай, при Него ти ела
Имаш време, пред теб е милостта
Не отхвърляй този сладък зов
Той за всички със радост е готов.
    Вятър вее . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти