НачалоИзлазя Божий Син на бой
275. Излазя Божий Син на бой
1. Излазя Божий Син на бой;
Той вси ще победи;
Венец на слава носи Той:
След Него кой върви?
    Тоз, който може чашата
    На болката да пий
    И верен бива до смъртта, -
    След Него той върви.

2. Ей, първий мъченик Христов,
Изпълнен с Дух Светий,
С дух на прощене и любов
Към неприятели, -
    По пример на Спасителя;
    В часа и на смъртта
    Се моли за убийците.
    Кой Него следува?

3. И верните апостоли, -
Свето съдружество,
Приеха храбро кръста си
На болка и тегло;
    Като познаваха добре
    Надеждата своя.
    Тържествено си шиите
    На нож положиха.

4. След тях и благородните
Мъже, жени, деца
Що са възлезли на небе
През болки и тегла;
    Сега в бяло облечени
    Там в слава те стоят.
    Дано след тях вървим и ний:
    Дай, Боже, благодат.
Деяния 7:59
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти