НачалоЦарю наш Всесилний
8. Царю наш Всесилний
С. П. 112, Д. П. 24
1. Царю наш Всесилний,
В помощ сега да си
В Твоя хвала:
Творче на всичките,
Боже на силите,
Ти и Владетел си
Нам за всегда.

2. Исусе Господи,
Към нас Ти приближи,
Слушай Ти нас.
Силната Ти ръка
Помощ да ни е тя, -
Надежда нам всегда,
Ти славний Спас.

3. Ти Слово Божие,
Меча Си препаши,
Острий Си меч;
Вразите порази,
Нас прости умъдри,
И обличи да не
Съгрешим веч.

4. Ти Утешителю,
Верни Свидетелю,
Влез Ти у нас;
Ти силни Дух Светий,
Сърца ни освети,
Нас слаби укрепи
На всеки час.

5. Троице Святая
Единосъщная,
Тебе хвала!
Дай ни да гледаме
Твое величие
И песнопеем вси
През вечността.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор