НачалоГосподня Мишце, покажи
28. Господня Мишце, покажи
С. П. 448
1. Господня мишце, покажи
Пред цял свят силата Своя,
Да видим, както в древни дни,
Пак славните Твои дела.

2. О Боже, на народите
Кажи Ти: "Аз съм Йеова,
Творец на всите светове,
Вселенски Цар и Съдия".

3. Глас, Боже, от престола Твой
Ще съкруши кумирите;
Ще покориш Ти с жезла Своя
Най-върлите си врагове.

4. Кажи на грешний человек,
Яви пред всичката земя,
За грях, че няма никой лек
Освен кръвта Исусова.

5. Тъй, Боже, Ти провъзгласи
Навред Своята благодат,
Тъй щото вси противници
Да Ти се волно покорят.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти