НачалоГосподня Мишце, покажи
28. Господня Мишце, покажи
1. Господня Мишце, покажи
Пред цял свят силата Своя,
Да видим, както в древни дни,
Пак славните Твои дела.
||


2. О, Боже, на народите
Кажи Ти: "Аз съм Йеова,
Творец на всите светове,
Вселенски Цар и Съдия".
||


3. Глас, Боже, от престола Твой
Ще съкруши кумирите;
Ще покориш Ти с жезла Свой
Най-върлите си врагове.
||


4. Кажи на грешний человек,
Яви пред всичката земя,
За грях, че няма никой лек
Освен кръвта Исусова.
||


5. Тъй, Боже, Ти провъзгласи
Навред Своята благодат,
Тъй щото вси противници
Да Ти се волно покорят.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти