НачалоВсред бисери по злато
656. Всред бисери по злато
1. Ще дойде ден, когато
Ще бъда аз блажен;
Всред бисери по злато
||

Ще ходя променен.
||


2. Не ще смущават вече
Душата ми злини;
О, те ще са далече
||

Христос ги отстрани.
||


3. Там ще пребъдвам вечно
Всред прелести безброй;
Доволен безконечно
||

Потънал в мир, покой.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти