НачалоВсред бисери по злато
656. Всред бисери по злато
1. Ще дойде ден когато
Ще бъда аз блажен;
Всред бисери по злато
Ще ходя променен. (3)

2. Не ще смущават вече
Душата ми злини;
О, те ще са далече
Христос ги отстрани. (3)

3. Там ще пребъдвам вечно
Всред прелести безброй;
Доволен безконечно
Потънал в мир, покой. (3)
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти