НачалоХристос с мен кат е
259. Христос с мен кат е
1. Във мрачна ли долина пътувам през нощта,
Или във мир почивам при дневна светлина
Това аз само знам, че зле или добре:
Навсъде ще ида, Христос с мен кат е!
    С Христа радостно ще вървя всякъде;
    Къде и да е, за мен е добре,
    Той с мен кат е;
    Аз Неговий кръст отсега ще понеса.
    И всякъде с радост ще ида
    Със Христа.

2. Аз може да отида в езическа страна
И там с любов да кажа на грешни за Христа.
Макар и трудно знам за мене там ще е,
Готов съм да ида, Христос с мен кат е.
    С Христа радостно и пр.

3. Но ако аз остана свидетел у дома,
А други Бог изпрати в далечната страна;
Ще казвам пак на вси: "Христос за вас умря!"
Тук с радост ще служа, Христос с мен кат е,
    С Христа радостно и пр.

4. Аз искам да изпълня на Бога волята,
Смирено да послушам на моя Спас гласа;
Дали тук ще стоя, ил’ ида другаде,
Готов съм да слушам, Христос с мен кат е.
    С Христа радостно и пр.
Римляни 8:28
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти