НачалоХвалете Господа
12. Хвалете Господа
1. Хвалете Господа, о, вий
У горните селения;
Небесни сили, ангели
Всинца хвалете Господа.

2. Хвалете слънце и луно,
И вий сияещи звезди,
Хвалете Бога нашего,
Който во век вас утвърди.

3. Хвали Го и превъзнеси
Със свойте бездни, о, земле,
И с всичките си равнини
И планини и хълмове.

4. Нека Го хвалят огън, град,
И бурен вятър, дъжд и сняг;
Нека Го хвалят стар и млад,
Бащи и синове во век.

5. Защото нашият Господ
Е възвишен над небеса;
И ний, избраний Му народ,
Ще хвалим Него за всегда.
Псалми 148:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор