НачалоПътят към Небе избрахме
302. Пътят към Небе избрахме
1. Пътят към Небе избрахме,
И Христос е наший Вожд;
Ний на Него уповахме:
Ще ни води ден и нощ.
    Като минем през реката
    Към земята на живота,
    Няма да изгубим пътя, -
    Ръководи нас Христос.

2. Онзи, който ветровете
И вълните утиши,
На душите враговете
Може Той да усмири.
    Като минем и пр.

3. Пастирю, ръководи ни
Да не губим тесний път,
Безопасний път към Бога
И към вечния живот.
    Като минем и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти