НачалоЗагубена овца
91. Загубена овца
1. Загубена овца
Бях и не рачих
Да слушам пастирския глас
Нито се покорих.
    Строптиво дете бях;
    На добрий си Баща,
    Гласа не слушах, не седях
    Покорно у дома.

2. Подири Пастирят
С любов овцата Си;
Бащата по пустините
Детето потърси.
    От стадото далеч,
    Скитател уморен,
    Намериха ме веч при смърт,
    Унил, усамотен.

3. Намериха ме слаб
От жадност и от глад;
Въздигнаха ме излека,
Прибраха ме назад.
    Исус е Пастир мой;
    Подбуден от любов,
    Душата ми изкупи Той
    Със Своята Си кръв.

4. Добре ми е сега
При Него да стоя;
Не съм изгубена овца,
Със стадото вървя.
    Скитател веч не съм;
    Обичам своя Спас;
    Обичам Бащина си дом
    И Бащина си глас.
Лука 15:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти