НачалоМен води, велики Йеова
539. Мен води, велики Йеова
Пес. стр. 32
1. Мен води, великий Йеова,
Скитник беден във света,
Аз съм слаб, но Ти си силен,
Дръж ме в мощна Си ръка.
    С хляб небесен (2)
    Днес и вечно ме храни.

2. От небето нека бликнат
Вред целителни води.
Стълбът огнен да ми бъде
Фар през земните тъми.
    Мощний Боже, (2)
    Моя крепост Ти бъди. (2)

3. Бряг Йорданский щом достигна,
Страх, смущение да сломя.
С Теб да мина през вълните
В Ханаанската земя.
    С песни славни (2)
    Вечно аз ще хваля Теб. (2)
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти