НачалоДокле дойде милий Спас
324. Докле дойде милий Спас
1. "Докле дойде милий Спас!" -
Колко е таз реч за нас
Сладко насърчение,
Кат вървиме към небе!
    Ще ожидаме покой
    Само "докле дойде Той".

2. Кат заминат от света
Драги братя във Христа
И не чуем техний глас,
Ще очакваме тогаз
    С тях да влезем в славний строй,
    Само "докле дойде Той".

3. Облаци и тъмнина
Обикалят нас сега:
Временни са плач и скръб:
Смърт и тъмнина и гроб
    Ще влияят с ужас свой
    Само "докле дойде Той"

4. Господ кани нас - чада
Да си спомним всякога
Делото Му на любов:
Дадената плът и кръв -
    Нужен спомен в този бой,
    Само "докле дойде Той".
1 Коринтяни 11:26
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор