НачалоДа бъде волята Твоя
225. Да бъде волята Твоя
1. Ти както щеш, Исусе мой,
Да бъде волята Твоя!
Предавам всичкий си живот
В Божествената Ти ръка.

2. Ти Вожд Си мой; помагай ми
През скръб и радост всякога,
Да казвам от сърцето си:
"Да бъде волята Твоя!"

3. И Вожд, и Пример Си на нас;
Пролял Си сълзи на земя;
Ако проливам днес и аз,
Да бъде волята Твоя!

4. Чрез сълзи ако се яви
Надежда - светлата звезда,
То вярата ще ме държи;
Да бъде волята Твоя!

5. Пътувам към небесний дом;
За то в часа и на смъртта
Ще пея с радост, Спасе мой:
"Да бъде волята Твоя!"
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти