НачалоЩе Го видя в лице
376. Ще Го видя в лице
1. Аз Спасителят ще видя,
Ще Го видя както е,
С възхищение ще видя
Тоз за мене що умря!
    Аз Лицето Му ще видя
    Там зад звездното небе,
    В славата Му ще Го видя,
    Ще Го видя във Лице!

2. Мрачкаво сега Го виждам
Кат през тъничък воал,
Но блажений ден ожидам:
Ще Го видя като Цар!
    Аз лицето Му и пр.

3. Щом престанат скърби, болки,
Щом изчезне и смъртта,
Кривий път щом се оправи,
В мен ще блика радостта!
    Аз лицето Му и пр.

4. Славен ден когато видя
Своя Спас лице с лице
И от близо опозная
Тоз за мене що умря!
    Аз лицето Му и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти