НачалоКогато радостите отлетят
547. Когато радостите отлетят
1. Когато радостите отлетят
Мен скърби тежки наранят,
Отивам аз при кръста свят
От Теб нуждая се.
    Без Теб не мога аз
    Ела ми помогни
    Във всеки ден и час
    При мене остани!

2. Грехът когато стане мой кумир
Душата ми тормози безспир
За да получа сладък мир
От Теб нуждая се.
    Без Теб и пр.

3. Кога нападне изкушение
И волята търпи крушение
Измъчва ме лишение
От Теб нуждая се.
    Без Теб и пр.

4. Нуждая се от Тебе всякога
И моля се сега пред милостта
Да бъда верен в любовта
От Теб нуждая се.
    Без Теб и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти