НачалоРазгласяй, о Сионе!
291. Разгласяй, о Сионе!
1. Разгласяй, о, Сионе, вест велика:
Заря небесна в тъмний свят огря,
С пречудна обич тя от Бога блика,
Ръка на помощ Той към нас простря.
    Таз вест на радост, таз вест на мир,
    Таз вест да екне по целия всемир!

2. Ей, още гинат хиляди във мрака,
Заробени, измъчени от грях;
Кажи им, че Спасителят ги чака,
Спасение приготвил е за тях.
    Таз вест на радост, таз вест на мир,
    Таз вест да екне по целия всемир!

3. Таз вест блажена в племена, народи,
Да каже всякой нека е готов;
Таз вест и в най-далечни небосводи
Да прогласи, че Господ е любов!
    Таз вест на радост, таз вест на мир,
    Таз вест да екне по целия всемир!

4. О, не жалете ни имот, богатство,
Нов ден по-скоро да се зазори.
Посланици на туй блажено царство
Пратете синове и дъщери!
    Таз вест на радост, таз вест на мир,
    Таз вест да екне по целия всемир!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор