НачалоИма празник при Христа
724. Има празник при Христа
1. Има празник при Христа
Той напълно е готов,
Кани всички по света
Вслушваш ли се в тоя зов?
    Нека всеки дойде днес
    Нека всякой дойде днес,
    Вслушваш ли се в тоя зов
    Нека всякой дойде днес.

2. Има извор жив и свеж
Вечно, мощно той се лей,
Жадната твоя душа
В мир, доволство да живей.
    Нека всякой дойде днес
    Нека всеки дойде днес,
    Тук при живата вода
    Нека всякой дойде днес.

3. Има кръст свещен Христов
Там проля се кръв свята,
Там раздава се любов
Мир блажен и чистота.
    Нека всеки дойде днес
    Нека всякой дойде днес,
    О, ела да бъдеш чист
    Нека всякой дойде днес.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти