НачалоМолитвен час
160. Молитвен час
1. Молитвен час, молитвен час!
Сладко ме кани Бащин глас,
Кани от тоз плачевен дол,
При благодатния престол;
    И казва: "От лъстивий свят
    Ти бягай в тайната си клет;
    Търси любезния си Спас
    В молитвения сладък час".

2. Молитвен часе! Ти ми си
Прибежище от тми беди;
Ти колко пъти ми стана
Душевен щит и свобода;
    За да отбягва всяка сет
    На Сатана и на тоз свят;
    И бедните мои молби
    Горе летят с крилата ти.

3. Молитвен часе! Винаги
Помощ и радост ми бъди,
Догде от върха на Фасга
Видя небесната земя.
    Когато горе полетя,
    Там с радост ще песнопея:
    Не ще да имам нужда аз
    От земния молитвен час.
Матей 6:6
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор