НачалоАз съм веч блажен
214. Аз съм веч блажен
1. Аз съм веч блажен, здраво укрепен,
Легнал на Христовите ръце!
Ах, пресладък мир Бог дарил е мен
Легнал тъй на Вечните Ръце!
    Легнал, легнал,
    Отпуснат във Вечните Ръце!
    Легнал, легнал!
    В сладък мир почива туй сърце!

2. Колко сладко е тук пришлец да си,
Легнал на Христовите ръце!
Как по пътя ми славата блести,
Легнал на Христовите ръце!
    Легнал и пр.    

3. Не ще се боя, кат съм застрашен;
Скрит съм аз в Христовите ръце!
Щом Исус е с мен, все ще съм блажен,
Легнал тъй във Вечните Ръце!
    Легнал и пр.

4. Тъй ще литна аз, в онзи славен час,
Носен на Христовите ръце!
И ще славя там, чудния си Спас
Гдето Бог блажен е все во все!
    Легнал и пр.
Второзаконие 33:27
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти