НачалоКак е сладко ходейки с Христа
620. Как е сладко ходейки с Христа
1. Как е сладко, ходейки с Христа
||

През долини и поля
Той ме води за ръка
О, как славно е да сме с Христа.

2. Как е сладко, ходейки с Христа
||

Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.

3. Как е сладко, ходейки с Христа
||

Сатана е разярен
Но от Бога поразен
О, как славно е да сме с Христа.

4. Всеки ден аз ходя със Христа
||

Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти