НачалоПак земните си грижи
18. Пак земните си грижи
1. Пак земните си грижи вси
Оставяме сега,
И с радост се събираме
Да срещнем Господа.

2. Тука свят мир, съгласие,
Любов да се всели;
Тук съкрушеното сърце
Ти, Боже, изцели.

3. О, дай ни покаяние,
Благодатта Си дай;
В страха Ти, Боже, да растем
Върху ни възсияй.

4. Да чуем с вяра Словото,
И в нашите молби
Да просим обещаното
От Тебе, Господи.

5. Дай ни на любовта Си знак;
Отгоре нам излей
Духа Си - да Те хвалим пак
Със радостно сърце.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор