НачалоТвоята верност е велика
645. Твоята верност е велика
1. Твоята вярност е велика, Боже
Че няма като Теб в целия свят,
Не се мени любовта Ти безкрайна
С верност и милост Ти нам Си познат.
    Вярност съзираме във Тебе, Господи
    Даваш ни всеки ден насъщний хляб,
    От Тебе идва за нас всяко благо
    С любов Ти винаги Си бил богат.

2. През всички времена, пролет и жетва
Хвали Те с глас безспир земната шир,
И ний с природата и небесата
За верността Ти ще кажем : "Амин!"
    Вярност съзираме . . .

3. С милост Си ни призвал и опростил
Даваш в душата, мир, радост, покой,
Че верността Ти не се изменява
В небе ще ни дадеш от дела Твой.
    Вярност съзираме . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти