НачалоТвоята верност е велика
645. Твоята верност е велика
1. Твоята верност е велика Боже
Че няма като Теб в целия свят,
Не се мени любовта ти безкрайна
С верност и милост ти нам си познат.
    Верност съзираме, във Тебе Господи
    Даваш ни всеки ден насъщний хляб,
    От Тебе идва за нас всяко благо
    С любов Ти винаги си бил богат.

2. През всички времена, пролет и жетва
Хвали Те с глас безспир земната шир,
И ний с природата и небесата
За верността ти ще кажем : "Амин!"
    Верност съзираме . . .

3. С милост си ни призвал и опростил
Даваш в душата, мир, радост, покой,
Че верността Ти не се изменява
В небе ще ни дадеш от дела Твой.
    Верност съзираме . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти