НачалоМаловерност далеко
466. Маловерност далеко
С. П. 131, Д. П. 263
1. Маловерност, далеко от мене иди,
Защото е близо Спасителът ми,
При Него притичам от всяка беда:
Христос е в кораба, не се аз боя.

2. Наистина Нему аз зле съгреших,
Забравих Го, неблагодарен Му бях,
А Той не забрави, но ме съхрани,
И пътя ми пази през всичките дни.

3. Защо да роптая кога съм в беда,
В лишение, бедствие, и теснота?
Когато за мене Ти страдаше все,
Аз да не търпя ли за Тебе, Христе?

4. Тук пътят ми тъмен и тежък да е,
От него по-тъмен Христовий път бе,
На този Наставник благият съвет
Ще ме заведе на небесния свят.

5. Помага ми всичко сега за добро,
И нищо не може до край да е зло:
С победа ще видя светата земя,
И там колко сладко ще пея хвала!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор