НачалоПейте, пейте на Исуса
133. Пейте, пейте на Исуса
1. Пейте, пейте на Исуса
Любовта неизменима!
Кой от любовта Христова
Ще отлъчи нас?

2. Как показа любовта Си!
Нас изкупи със кръвта Си,
Съживява чрез смъртта Си,
Наший славен Спас.

3. С мъдростта Си наставлява,
През пустинята упътва,
И с небесний хляб прехранва
Всичките Свои.

4. Той ги води догде стигнат
В Божий рай; там ще Го хвалят,
Там лицето Му ще гледат,
Вечно весели.

5. Верующи, радвайте се:
Суетна е радост светска:
Само който вярва става
Истинно блажен.

6. На които на небето
Скрито е съкровището,
мирно ще им е сърцето
В страшний съден ден.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти