НачалоВсе добре е за мен
156. Все добре е за мен
1. Мир сладък ли като река ме пои,
Ил скръб кат вълна ме круши,
Христе, Ти ме учиш да казвам смирен:
"Все добре, все добре е за мен".
    Все добре е за мен,
    Все добре, все добре е за мен.

2. Дали в изкушене или всред беди,
Мен вяра гореща крепи;
Христос за мен слабий бе зверски сразен,
И кръвта Си проля зарад мен.
    Все добре е за мен и пр.

3. Греха ми - о, радост в таз мисъл живей -
Греха ми изцяло отнет:
Виси там на кръста с Христа пригвозден,
А живот, веселба са за мен.
    Все добре е за мен и пр.

4. Исусе, нек скоро, изправен пред Теб,
Аз видя лице със лице,
Как царството Свое управляваш Сам -
Че за мен по-добре ще е там.
    Все добре е за мен и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор