НачалоКорабът плува по море
270. Корабът плува по море
С. П. 412
1. Корабът плува по море;
Владее тишина;
Приятно е туй зрелище,
Знак няма на беда.
    Внезапно буря ветренна
    Се вдига, облаци
    Покриват цялото небе,
    Търкалят се вълни. ||

2. Ще ли ги погълне бездната
Ужас, обзема вси
Освен Един: Той, уморен,
Сега спокойно спи.
    Разбуждат Го: "Учителю!"
    Викат, "погиваме:
    Ти сила имаш, само Ти;
    Стани та ни спаси!" ||

3. Тоз вик чу милостивий Спас,
И тутакси стана;
Той повеле: - биде завчас
Голяма тишина.
    Уплашени, извикват вси:
    "Какъв е този, че
    Словото Му послушва се
    От вятър и море?" ||

4. Потънва ли корабът ти,
Душо моя? Завчас
И ти Исуса повикни;
Той е и твоят Спас.
    Той може и от небеса
    Сега да запрети
    На вятра и на бурята,
    И да рече: "Мълчи!" ||
Марк 4:37
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти