НачалоКолко души блуждаят
260. Колко души блуждаят
1. Колко души блуждаят
Далече от Христа;
Във грях и мрак живеят;
Отиват в гибелта.
    Както овце без пастир,
    Опасност тях грози;
    Отиват те, не знаят,
    Че смърт край тях цари.
        Елате да ги подирим
        За Христа да чуят те;
        Може би в Онзи ден ще Му кажем:
        "Ето моите, Христе".

2. Кой себе си не жали,
Кой иска да върви
Изгубените овци
От гибел да спаси?
    Кой пътя ще им каже
    Към дома на Отца?
    И кой с любов ще срещне
    Разбитите сърца?
        Елате и пр.

3. Какъв възторг и радост,
Кат срещнем Господа
Да кажем: "О, Исусе,
Намерих таз овца.
    Изгубена тя беше.
    Измъчена в беди;
    Прибрах болна, слаба
    При Тебе, Господи. "
        Елате и пр.
Матей 9:36
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти