НачалоВечни мишци
212. Вечни мишци
1. Вечни мишци на любов
Излека прегръщат мен,
Делът мой е мир Христов:
Мир Христов е мир блажен.

2. Онзи, който от небе
Слезе на земята ни,
И Своята кръв проля
Да изкупи грешници, -

3. Сам Той е подпорът мой,
Щит през земний ми живот:
Мъдър, верен Вожд е Той
През опасния ми път.

4. Тука всичко мами вред, -
Сал Той е непроменим;
Радостно вървя напред;
Имам Вожд непогрешим.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти