НачалоВъзложи товара си
201. Възложи товара си
1. Възложи товара си
||

Сега на Господа;
Възложи товара си
На Господа Бога си;
    И Той ще те подпре.
    Господ ще те подпре и те утеши.(3)
    Господи товара си,
    Уморений, възложи.
Псалми 55:22
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти