НачалоВъзложи товара си
201. Възложи товара си
С. П. 126
Възложи товара си
Сега на Господа;
Възложи товара си
На Господа Бога си;
    И той ще те подпре.
    Господ ще те подпре и те утеши. (3)
    Господи товара си,
    Уморений, възложи.
Псалми 55:22
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти