НачалоНам се роди едно Дете
313. Нам се роди едно Дете
1. Нам се роди едно Дете,
И Син се даде нам;
Слухът Му ще се раздаде,
||

Той ще властвува Сам.
||


2. И всите земни племена
Ще да Го почетат;
И силите на небеса
||

Ще Му се покорят.
||


3. Началството Му ще расте
Без спънка, без свършък:
Княз Мира ще се назове,
||

Съветник, крепкий Бог.
||


4. Основа на престола Му
Е съд и истина;
Осанна нашему Царю, -
||

На Господа Христа.
||


5. Добре дошел тоз славен Княз
От сърце можем рек;
Нека царува Той над нас
||

От днеска и до век.
||
Исая 9:6
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор