НачалоСлавете Бога
19. Славете Бога
1. Славете Бога нашего;
Прилично е хваленето;
Той е направил чудеса
На милост и на истина.
||


2. Да хвали всичката земя
Създателя си Йеова;
Да известява всеки брег,
Че милостта Му е во век.
||


3. Бог наш земята е създал,
И небесата разпрострял,
Дал слънце да свети деня,
И хубав месец за нощта.
||


4. Венчайте с слава ваший Цар,
Той е над всичко Господар:
Да известява всеки брег,
Че милостта Му е во век.
||


5. Той Сина Си нам е пратил;
Спасение нам е изявил;
Ще трае вечно милостта
На Бога наший Йеова.
||


6. Той ще ни води и до край,
И ни приеме в Своя рай;
Да известява всеки брег,
Че милостта Му е во век.
||
Псалми 136:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор