НачалоСлава Теб
541. Слава Теб
1. Слава Теб! (3)
Всички чада Божи пеят: "Слава Теб"!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха.
Слава, чест! (3)
Всички чада Божи пеят: "Слава, чест!"

2. Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!

3. Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички, - Господ дава мощ!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички - Господ дава мощ!

4. Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!

5. Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти