НачалоГалилея
625. Галилея
1. Галилея, Галилея
Свидетел вечен, мил си нам,
Че учил е от твоя бряг
Спасителят наш Господ Сам.
    Галилея, Галилея
    Името ти е мило нам,
    По целий свят ще се знае
    Че Господ любил го е Сам.

2. Водата там Христа носи
И слуша Го що Той учи,
И съветва от кораба
Народа Си сладки слова.
    Галилея, Галилея . . .

3. Името ти нам винаги
Скъпо ще е, ще го любим,
И Спасът наш обича го
Проповядва там най-много.
    Галилея, Галилея . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти