НачалоУмря Спасител наш
331. Умря Спасител наш
1. Умря Спасител наш, умря!
Плачат Сионски дъщери:
Земята страшно се тресе
И слънцето тъма покри.
    Сълзи пролей за Него ти:
    Товара ти е Той поел,
    И зарад греховете ти
    Сълзи и кръв е Той пролял.

2. Ето любов и добрина, -
Син Божий зарад нас умря:
Но ето радост, веселба -
Умрелият пак оживя!
    Излезе Той от тъмний гроб:
    Не може гроб да Го държи:
    До славний Му небесен двор
    Полк ангелски Го придружи.

3. Възпейте Спаса наш Христа:
Во веки се е възцарил,
С вериги свързал е смъртта,
И Ада славно е пленил.
    Възпей, земьо, и ти небе,
    Хвала Спасителю Христу!
    Победата ти, аде, где?
    И где ти, смърте, жилото?
Матей 28:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти