НачалоВсред скърби и вълнения
303. Всред скърби и вълнения
1. Всред скърби и вълненя по моя земен път
Исусу се надея - Той пази от грехът;
Той ми е Щит и Помощ и твърда Канара,
Във Него хвърлям котва - не се боя.
    О, славен Спасител и вечна Канара,
    Във Него аз хвърлям всред буря котвата;
    И аз съм уверен, че Той ще ме държи
    И че ще плувам с Него над вси вълни!

2. Душата ми Той пази от грях и от плътта
И сладък мир ми дава в шума на бурята!
Когато изпитаня налитат върху мен,
На милостта Му чакам и съм блажен!
    О, славен Спасител и пр.

3. Той ми е Вожд, Приятел и верен Кормчия,
Вълните укротява и язди бурята.
На Него уповавам във време на беда,
И щом Го аз потърся - там е всегда!
    О, славен Спасител и пр.

4. Във Него хвърлям котва в часа на изпитня,
Той облаците пръска - смирява бездната,
Тогаз чрез вяра виждам зад бурний океан,
За мен приготвен славен и тих лиман!
    О, славен Спасител и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти