НачалоАз ще пея за Исуса
139. Аз ще пея за Исуса
1. Аз ще пея за Исуса,
За любовта Му към мен;
Той на кръста зле пострада,
Аз да съм освободен.
    Пей, о, пей на тоз Спасител;
    Моя дълг Той е платил;
    Мен с кръвта Си е изкупил,
    И ме веч освободил.

2. Аз не мога да не кажа
Как душата ми спаси,
Как от смърт с любов пречудна
Той Сам ме освободи.
    Пей, о, пей и пр.

3. Аз ще хваля тоз Спасител,
Че събори Сатана,
И стана Той победител
Над греха и над смъртта.
    Пей, о, пей и пр.

4. Аз за моя Спас ще пея
Как на кръста Той умря,
Аз през вечността да бъда
С Него горе на небе.
    Пей, о, пей и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор