НачалоБъди близо
733. Бъди близо
1. Кат е тъжно на сърце ми,
Бъди близо,
Кат ми трябва помощта Ти
Бъди близо.
    Бъди близо, Спасителю
    Облекчи душата ми,
    Кат минавам тежки мъки
    Господи, бъди близо.

2. Кат тъги и скръб нападнат
Бъди близо,
И от болки съм притиснат
Бъди близо.
    Бъди близо и пр . . .

3. Кат презират ме другари
Бъди близо,
Дявол да не ме събори
Бъди близо.
    Бъди близо и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти