НачалоЩе дойде скоро Спасът ни
353. Ще дойде скоро Спасът ни
1. През мрачните последни дни
Надежда славна ни крепи,
Че скоро - думи истинни -
Той ще бъде Цар и Господар над вси!
    Ще дойде скоро Спасът ни,
    Ще Го посрещнем ний със песни,
    Дал денем, нощем или във зори -
    Ще дойде Той на облаци.

2. Ний виждаме в земя, небе
Ред странни, ярки белези
Тръбят тез Божии знакове,,
Че Пришеств’ето на Спаса наближи!
    Ще дойде и пр.

3. Умрелите в Христа светии
Възкръснат ще в безбройни тми
Щом екнат ангелски тръби
И Спасителят яви се в облаци!
    Ще дойде и пр.

4. А вси очакващи светии
В миг грабнати ще бъдем ний
Да срещнем Спаса в облаци -
Таз надежда утешава всинца ни.
    Ще дойде и пр.
1 Солунци 4:13
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти