НачалоСамото основание
421. Самото основание
1. Самото основане
На църквата е Той,
Самото уповане,
И нейния покой, -
    Христос Исус, Спасител,
    Любезний Господар,
    Всемощний Покровител,
    И вечний Вожд и Цар.

2. За нея да я търси,
Той слезе от небе,
За Своя Си Невяста
С кръвта Си Той я взе:
    Събра я от вси люде,
    Но пак една е тя,
    Избрана свята Църква
    По всичката земя.

3. Един тя изповядва
Господ, вяра една,
Едно и причащене
Навсъде и всегда
    Напред се тя простира
    Към свята една цел,
    Една награда търси -
    Небесния си дял.
Ефесяни 5:25
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти