НачалоСлавата Ти, о Христе
168. Славата Ти, о Христе
1. Славата Ти, о, Христе,
Пълни всичкото небе:
Истинска Виделина,
Слънце Си на Правдата.
Моля, свише се яви, -
Днес, о, влез в сърцето ми.

2. Тъмно ми е утрото,
Денем няма видело,
Догде Твоите зари
Осветят душата ми:
Те ми дават веселба,
Вътрешна виделина.

3. Пъди, Слънце ми, Христе,
Всяко маловерие,
Пъди скръб, печал и мрак,
Изкушение и грях:
Таз душа, о, посети
Със спасението Си.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти