НачалоИма отворени врата
94. Има отворени врата
1. Има отворени врата;
Чрез тях от кръста излязва
Бляс’к чуден, който любовта
Христова нам показва.
ПРИПЕВ:
    О, милост! Тез врата дали
    За мене са отворени?
    За мен, за мен,
    За мен отворени?

2. Вратата са отворени
За тебе и за мене,
За малки и големи вси,
Що търсят избавлене.
    О, милост и пр.

3. Догдето са отворени
На милостта вратата,
Да тичаме да вземем ний
Венеца на живота.
    О, милост и пр.

4. Когато стигнем речний бряг,
Веч кръста ще оставим;
Венчани с слава там во век
Спасителя ще славим.
    О, милост и пр.
Лука 13:23
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти