НачалоИсусе мой душата ми се мъчи
545. Исусе мой душата ми се мъчи
1. Исусе мой, душата ми се мъчи
От грижа тягостна, беда една
Тя слабост е, която влачи
||

И тика слабия към пропастта.
||


2. Но аз на Тебе уповавам, Татко,
Защото верен си помощник Ти,
Във Словото Ти вярно, сладко
||

Закрила имам от вси напасти.
||


3. Сърце ми няма да оставиш в слабост
Победа ще дадеш на раба Си,
Душа ми ще препълниш с радост
||

Нали ме Ти завинаги спаси.
||


4. Благодаря Ти, Татко, най-сърдечно
Изпълваш Ти сърцето ми с любов,
Признателен ще бъда вечно
||

По Твоя път да ходя съм готов.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти