НачалоИсусе мой душата ми се мъчи
545. Исусе мой душата ми се мъчи
1. Исусе мой, душата ми се мъчи
От грижа тягостна, беда една
Тя слабост е, която влачи
И тика слабия към пропастта.

2. Но аз на Тебе уповавам, Татко,
Защото верен си помощник Ти,
Във Словото Ти вярно, сладко
Закрила имам от вси напасти.

3. Сърце ми няма да оставиш в слабост
Победа ще дадеш на раба Си,
Душа ми ще препълниш с радост
Нали ме Ти завинаги спаси.

4. Благодаря Ти Татко най-сърдечно
Изпълваш Ти сърцето ми с любов,
Признателен ще бъда вечно
По Твоя път да ходя съм готов.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти