НачалоБорба непрестанна
267. Борба непрестанна
1. Борба непрестанна е тоз наш живот
Против сатана и плътта и грехът;
И ний сме войници; ще ги победим,
И верно за нашия Вожд ще стоим.
    Стой верен и ти за Христа твоя Спас,
    Той верен стоя на Голгота за нас.
    Ти стой за Исуса, твърд за Исуса,
    Всякога стой за Исуса.

2. Свое всеоръжие Бог ще даде:
Нас с правда и с истина ще облече;
И чрез благовестието на мирът
Ще води нозете ни в Своя Си път.
    Стой верен и пр.

3. На вярата щитът нам ще угаси
Всите на врага разжежени стрели;
С надежда за шлем ний без страх ще стоим
И Словото Бож’е за меч ще държим.
    Стой верен и пр.

4. Против многочислени хитри врази
Ще се "укрепяваме в Господа" ний;
Молитва и бдение ще ни държат;
Примерите ваши тогаз ще блестят.
    Стой верен и пр.

5. Когато преминем през таз изпитня,
Оттатък ужасната смъртна река,
Той ще ни приеме на светлия бряг
И ще тържествуваме с Него во век.
    Стой верен и пр.
Ефесяни 6:10
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти