НачалоБог е мой приятел
544. Бог е мой приятел
1. Бог е мой приятел
Верен мой другар
В Него съм повярвал
Себе си предал.
    Щом Го аз потърся
    В нужда Той е с мен,
    Нему аз предавам
    Земния товар.

2. Бог от милост иска
Твоето сърце,
За да бъдеш вечно
С Него на небе.
    Щом Го аз и пр.

3. Ако се съмняваш
В Неговия зов,
Чуй си ти сърцето
И ще станеш нов.
    Щом Го аз и пр.

4. О, младежо искай
Истинския мир,
С вяра ще получиш
Мир, небесен пир.
    Щом Го аз и пр.

5. О, младежо искай
Истинския дар,
С милост ще получиш
Чудния нектар.
    Щом Го аз и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти